REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

W poniedziałek 2 marca rozpoczyna się rekrutacja do naszego przedszkola.

Karty zgłoszeń oraz deklaracje dostępne są w przedszkolu oraz w zakładce REKRUTACJA na stronie internetowej.

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji.

Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia!

Serdecznie zapraszamy.


OFERTA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 17.00.

Nasze przedszkole oferuje:

– dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka;
– przyjazną, serdeczną atmosferę;
– atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka;
– bardzo dobre warunki lokalowe (duże słoneczne, dobrze wyposażone i estetycznie urządzone sale zajęć);
– piękny i obszerny ogród przedszkolny;,
– współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka;
– przedszkole otwarte dla rodziców;
– ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych