OFERTA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 17.00.

Nasze przedszkole oferuje:

– dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka;
– przyjazną, serdeczną atmosferę;
– atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka;
– bardzo dobre warunki lokalowe (duże słoneczne, dobrze wyposażone i estetycznie urządzone sale zajęć);
– piękny i obszerny ogród przedszkolny;,
– współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka;
– przedszkole otwarte dla rodziców;
– ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych